pavel karous

Pomník chybnému výpočtu

Při práci s prostorovými geometrickými objekty jsem si vzal na mušku některé známé znaky diktatur 20. stol. (nacismus, komunismus) ale i žlutou Davidovou hvězdou, a tak snadno dokázal, že zdánlivě nesdílná geometrie může působit na divákovy city. Základem těchto tří modelů jsou pravidelné mnohostěny a koule, tedy platónská tělesa, jež svou pravidelností, chladem a úderností přímo vybízejí k použití (zneužití). Smyslem této alegorie je upozornit, že zatímco v lidské společnosti jsou geometrická tělesa zatížena svou znakovostí v Eukleidovském prostoru jsou čistá.design by onkubator