pavel karous

Velká žeň

Mým úkolem, který jsem si vytyčil, bylo nacházet skryté vztahy mezi tvarem lidských výtvorů a řádem přírody a tyto logické spoje pak zvýraznit. Jako inspirace mi sloužily dopravní prostředky, architektura, průmyslové, zemědělské i válečné stroje, kde jsou nároky na praktičnost designu nejvyšší a logika stavebnosti objektů nejzřetelnější.

Na obrazu "Velká žeň" jsem si hrál s jednoduchými tvary kombajnů používaných v Československu v období "normalizace", jako je východoněmecký Fortschritt a Gloria nebo sovětský Kolos. Jejich karoserie jsem podle perspektívního a stereometrického řádu, různě deformoval a napojoval, tak abych potrhl jejich jakoby ze základních geometrických segmentu sestavené části a podpořil tak dojem prostoru.
design by onkubator