pavel karous

Koberec

Skrytý prostor

Skrytý prostor je vždy prostornější, než jak by se mohlo zdát, podle objektu, v němž je skryt, už proto, že mu na objemu dodává tajemství – naše fantazie, která nemá hranic. Skrytý prostor neexistuje v obecné realitě, je čistě subjektivní. Z toho vyplývá, že jakýkoliv skrytý prostor je nakonec skrytým prostorem naší hlavy. Člověk je skrytý prostor! Člověk je svět v malém.

Takovéto tajemství má každý objekt (například koberec) a je jenom na nás, jakým směrem se naše fantazie vydá (filozoficky, materiálně, na sever, na jih, mikro, makro…).

design by onkubator